STRUKE:

Köppen, Wladimir

Köppen [kø:'pən], Wladimir, rusko-njemački klimatolog, meteorolog i botaničar (Sankt Peterburg, 25. IX. 1846Graz, Austrija, 22. VI. 1940). Doktorirao (1870) na Sveučilištu u Leipzigu. Radio u Glavnome geofizičkom opservatoriju u Sankt Peterburgu (1872–75) i u opservatoriju njemačke meteorološke službe u Hamburgu (1875–1919). Najznamenitiji njegovi radovi odnose se na klasifikaciju klime u cijelom svijetu (Köppenova klasifikacija klime objavljena je prvi put 1900., na temelju njegove klasifikacije temperaturnih područja iz 1884., dopunjavana do 1936. i održala se do danas). Glavni radovi: Klime Zemlje (Die Klimate der Erde, 1923; 2. izd. Kratak pregled klimatologije – Grundriss der Klimakunde, 1931), višedijelni Priručnik klimatologije (Handbuch der Klimatologie, od 1930., s Rudolfom Geigerom). Bio je član njemačke Nacionalne akademije znanosti Leopoldina (od 1936).

Citiranje:
Köppen, Wladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33082>.