Koprivničko-križevačka županija

ilustracija
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ilustracija1ilustracija2

Koprivničko-križevačka županija (VI), administrativno-teritorijalna jedinica u središnjem dijelu Podravine (sjeverna Hrvatska), sa sjedištem u Koprivnici; obuhvaća 1748 km² sa 101 221 st. (2021) ili 57,9 st./km². Sastoji se od 22 općine (Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje) i tri naselja s gradskim statusom (Đurđevac, Koprivnica, Križevci). Koprivničko-križevačka županija ima 264 naselja.

Citiranje:
Koprivničko-križevačka županija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33094>.