TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kormilo

ilustracija
KORMILO, lisno (profilirano) – 1. na osnacima, 2. na osovini, 3. na čvrstom struku, 4. poluravnotežno, 5. ravnotežno

kormilo, jednostavna ili strujno profilirana ploča (list) za upravljanje smjerom kretanja plovila ili letjelice; gdjekad i naziv za samo kormilarsko kolo ili za cijeli kormilarski uređaj, a također i za druge uređaje iste namjene, ali drugačije konstrukcije. Kod brodova i brodica, kormilo se u uspravnom položaju postavlja ispod vodene površine, najčešće pri krmi. Zakretanjem kormila poremeti se simetrično strujanje vode oko trupa, pa se razvija bočna sila, koja djeluje na kormilo i skreće plovilo u novi smjer plovidbe. List običnoga kormila u cijelosti se nalazi iza njegove vertikalne osovine, najčešće je oslonjen na dvije šarke, pričvršćene na krmenu statvu ili zrcalo; takvo se kormilo danas primjenjuje još samo na čamcima, brodicama, teglenicama i sl. Kod ravnotežnog i poluravnotežnoga (balansnog i polubalansnoga) kormila, do 25% površine lista proteže se ispred njegove osovine. Kormilo manjih brodica zakreće se izravno s pomoću ruda nataknuta na vrh lista (argola), ili uz pomoć užètâ vođenih do kormilarskoga kola. Kormilarski uređaj sustav je za zakretanje kormila, koji osim kormila obuhvaća i ručno ili strojno pogonjen mehanizam za zakretanje s mehan., el. ili hidrauličnim prijenosom sile, te kormilarsko kolo na zapovjedničkome mostu. Automatsko kormilo sustav je koji uz pomoć girokompasa, već prema zadanomu kursu plovidbe, automatski upravlja kormilom. Dubinsko kormilo (hidroplan) podmornice ima horizontalno postavljen list za upravljanje dubinom plovidbe.

Citiranje:
kormilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33205>.