TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kosovo polje

Kosovo polje, polje u kršu Dalmacije; obuhvaća 27 km². Leži jugoistočno od Knina, na visini od 235 m do 275 m. Pruža se u smjeru sjever–jug, između Promine na zapadu, te Biočića, Orava panja, Kozjaka i Brda na jugoistoku, istoku i sjeveroistoku. Od Kninskoga polja na sjeveru odvojeno je 357 m visokim humom, a od Petrova polja na jugu uskom vapnenačkom klisurom. Dno polja ispunjeno je kvartarnim naslagama. U južnom dijelu ima humova od dolomita i breča. Poljem teku periodični potoci (Kosovčica i dr.) koji izviru u Klancu, zapadno od sela Biočić. Uz rub polja leže naselja Biskupija (466 st., 2001), Vrbnik (323 st.), Orlić (341 st.), Uzdolje (214 st.), Ramljane (124 st.), Markovac (77 st.) i Zvjerinac (37 st.). Poljem prolazi željeznička pruga iz Knina prema Šibeniku i Splitu.

Citiranje:
Kosovo polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33343>.