Apolodor iz Karista

Apolodor iz Karista (grčki Ἀπολλόδωρος, Apollódōros), grčki komediograf (početak III. st. pr. Kr.). Jedan od važnijih predstavnika nove atičke komedije; prema antičkim vijestima napisao 47 komedija i osvojio pet pobjeda na natjecanjima. Apolodorova Svekrva (Ἑϰυρά) poslužila je rimskom komediografu Terenciju kao predložak za istoimenu komediju, a Parničar (Ἐπıδιϰαζόμενος) za Formiona. Nijedno Apolodorovo djelo nije očuvano, no čini se iz odlomaka da mu je poglavit uzor bio Menandar te da je nadasve držao do pomne dotjeranosti zapleta.

Citiranje:
Apolodor iz Karista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3339>.