TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kriofizika

kriofizika (grč. ϰρύος: studen, mraz + fizika) (niskotemperaturna fizika), grana fizike koja se bavi proučavanjem tvari i pojava na niskim temperaturama, obično nižima od 77,3 K (vrelište dušika), najviše suprafluidnošću i supravodljivošću. Razvija se otkako je Heike Kamerlingh-Onnes uspio ukapljiti helij (1908). U Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu niskotemperaturna svojstva čvrstih tvari istražuju se od 1964. Na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, korištenjem ³He kriostata (od 2003) mogu se realizirati eksperimenti do temperatura od 250 mK. Atomske pare mogu se laserskim metodama s pomoću atomske stupice ohladiti na još niže temperature.

Citiranje:
kriofizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33975>.