STRUKE:

kristalografske osi

kristalografske osi, zamišljeni pravci unutar kristala, koji se sijeku u njegovu središtu, a služe kao osi koordinatnoga sustava u kojem se definira prostorni položaj pojedine kristalne plohe (i cijele forme) na poliedru i položaj (koordinate) elementarnih građevnih čestica kristalne strukture, tj. njihov raspored unutar jedinične ćelije. Osi se biraju tako da budu u skladu sa simetrijom kristala, a na temelju njihova broja i položaja provedena je sistematizacija kristala.

Citiranje:
kristalografske osi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34012>.