TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kvadrupol

ilustracija
KVADRUPOL, a) magnetni: 1. magnetno polje, 2. sile na ionizirane čestice pri gibanju okomito na ravninu; b) električni

kvadrupol (lat. u složenicama quadru-: četvero-, prema quattuor: četiri + -pol), sustav dvaju dipola odnosno četvero pravilno razmještenih elektroda ili magnetskih polova s izmjeničnim rasporedom polova, pozitivni-negativni ili sjeverni-južni, na maloj udaljenosti i time u jakom međudjelovanju. Općenito, niz pravilno razmještenih dipola može činiti multipol, pa je kvadrupol prvi član niza iza dipola, sljedeći članovi su heksapol i oktupol. Kvadrupolni raspored elektroda rabi se npr. kao maseni filtar snopa iona ili kao elektrostatska leća, a kvadrupolni raspored magneta kao magnetska leća.

Citiranje:
kvadrupol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34859>.