TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kvestor

kvestor (lat. quaestor), u antičkom Rimu, isprva sudac za zločine za koje je bila određena smrtna kazna, poslije porezni i blagajnički magistrat. – U srednjem vijeku pape su imali kvestore koji su ubirali papinske prihode, naplaćivali od vjernika papinske indulgencije, oporezivali samostane i crkve, skupljali milostinju itd. – U XIX. st. kvestor je bio činovnik koji je vodio administrativne, posebice financijske, poslove Hrvatskoga sabora. – U nekim ustanovama (npr. na sveučilištu) naziv za računskog, odnosno blagajničkoga činovnika. – U Italiji, glavar službe javne sigurnosti u glavnim gradovima provincija.

Kvestura (lat. quaestura), pojam koji označuje položaj i čast kvestora, njegov ured, odnosno sjedište; u Italiji, policijska ispostava.

Citiranje:
kvestor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34909>.