Kvintilijan, Marko Fabije

Kvintilijan, Marko Fabije (latinski Marcus Fabius Quintilianus [ma:'rkus fa'bi·us kuintilia:'nus]), pisac i učitelj govorništva u Rimu (Calagurris, Hispanija, oko 35?, 95). Nakon završenih studija gramatike i retorike u Rimu vratio se u domovinu, odakle ga je godine 68. Galba, rimski namjesnik u Hispaniji, poveo sa sobom u Rim. Ondje je djelovao kao učitelj govorništva, plaćen od države. Izgubljeno je njegovo djelo O uzrocima iskvarenoga govorništva (De causis corruptae eloquentiae), u kojem je kritizirao modernistički stil Senekin. Sačuvano djelo Govornikova izobrazba (Institutio oratoria), u 12 knjiga, sadrži program studija za budućega govornika. Važno je za upoznavanje pedagoških metoda u rimskim školama. Najvrjednija je 10. knjiga, u kojoj se kao korisna lektira navode najznačajniji grčki i rimski pisci. To je skraćena povijest antičke literature sa sažetim estetskim ocjenama. U jeziku i stilu uzor mu je bio Ciceron.

Citiranje:
Kvintilijan, Marko Fabije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34915>.