Labradorska struja

ilustracija
LABRADORSKA STRUJA

Labradorska struja, hladna struja Atlantskog oceana; teče iz Baffinova zaljeva prema jugu duž obale poluotoka Labradora. Kraj Newfoundlanda sastaje se s Golfskom strujom i ponire ispod njezinih toplih voda. Na njihovu kontaktu stvara se gusta magla i golemi vrtlozi vode; to je jedno od najizdašnijih ribolovnih lovišta svijeta (bakalar) (→ newfoundlandska greda). Mali dio arktičkih voda provlači se između obale i Golfske struje stvarajući tzv. hladni zid. Temperatura površinskoga sloja vode Labradorske struje iznosi u siječnju od 0 °C do –1,6 °C, a u srpnju do 10 °C. Brzina od 1 do 2 km/h. Slanost 30 do 34‰. Labradorska struja nosi grenlandske ledene brjegove.

Citiranje:
Labradorska struja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35003>.