arahidonska kiselina

arahidonska kiselina, esencijalna nezasićena masna kiselina s 4 nekonjugirane dvostruke veze, C20H32O2, bitna za rast sisavaca. U cikličkome metaboličkom putu arahidonska kiselina se preko kratkoživućih prostaciklina i tromboksana pretvara u prostaglandin, a u linearnome metabolizmu prelazi u leukotriene. Ti su produkti u malim koncentracijama bitni kod upalnih procesa, regulacije krvnoga tlaka, zgrušavanja krvi, ciklusa spavanje–buđenje, nekih reproduktivnih funkcija i dr.

arahidonska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3506>.