Laktancije Firmijan, Lucije Cecilije

Laktancije Firmijan, Lucije Cecilije (lat. Lucius Caecilius Lactantius Firmianus [lu:'ki·us kaiki'li·us lakta:'nti·us firmi·a:'nus]), kršćanski pisac iz Afrike (III–IV. st.). Bio je učitelj na dvoru cara Dioklecijana u Nikomediji; oko 300. se prekrstio, a za progona kršćana napustio je zvanje te živio oskudno. Oko 317. postao je u Treviru (lat. Augusta Treverorum, danas Trier) odgojiteljem Krispa, sina cara Konstantina. Njegovo djelo Božanske ustanove (Institutiones divinae) popularna je apologija kršćanstva. Za povijest progona kršćana važno je djelo O smrtima progoniteljâ (De mortibus persecutorum), u kojem opisuje sudbinu careva od Nerona do Dioklecijana. Pisao je lijepim latinskim jezikom, pa je nazvan »kršćanskim Ciceronom«.

Citiranje:
Laktancije Firmijan, Lucije Cecilije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35190>.