Lenz, Heinrich Friedrich Emil

ilustracija
LENZ, Heinrich Friedrich Emil

Lenz [lεnc], Heinrich Friedrich Emil (rusizirano: Emilij Hristijanovič Lenc), ruski fizičar njemačkoga podrijetla (Dorpat, danas Tartu, Estonija, 12. II. 1804Rim, 10. II. 1865). Sudjelovao je na trećoj ekspediciji oko svijeta (1823–26) Ota Jevstafjeviča Kocebua i izuzetno precizno mjerio tlak zraka, salinitet, temperaturu i gustoću morske vode. Bio je profesor fizike i matematike na Sveučilištu u Sankt Peterburgu (1834–65) i rektor (1863–65). Otkrio zakonitost (1833) koja se danas naziva Lenzovo pravilo. Neovisno i gotovo istodobno (1842) kada i James Prescott Joule, utvrdio je kolika toplina nastaje prilikom prolaska električne struje kroz električni vodič. Bavio se geofizikom i fizičkom geografijom; prvi je upozorio na sekularne oscilacije (mala odstupanja do kojih dolazi u dugom razdoblju; lat. saeculum: stoljeće) Kaspijskoga jezera. Bio je član ruske Carske akademije znanosti (danas Ruska akademija znanosti) od 1834. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Lents).

Citiranje:
Lenz, Heinrich Friedrich Emil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36019>.