TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Liberije, sv.

Liberije, sv. (lat. Liberius), papa od 352. do 366 (?Rim, 24. IX. 366). U teološkom sporu između arijanaca, koje je podupirao car Konstancije II., i patrijarha Atanazija Velikoga, nije pristao na arijevske odluke na sinodama u Arlesu (353) i Milanu (355), pa je zbog toga 355. bio prognan u Traciju, a u Rimu je bio izabran protupapa Feliks II. U Traciji je potpisao sporni sirmijski obrazac (arijevsko vjerovanje formulirano na sinodama u Sirmiju), vratio se 358. u Rim, gdje je i dalje branio zaključke Nicejskoga sabora. U srednjem i novom vijeku postavljalo se »pitanje Liberija pape«; sumnjalo se da je Liberije u kompromisu s carem naškodio ugledu rimske crkve i ortodoksije.

Citiranje:
Liberije, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36351>.