STRUKE:

Lindemann, Ferdinand

Lindemann [li'ndəman], Ferdinand, njemački matematičar (Hannover, 12. IV. 1852München, 6. III. 1939). Doktorirao (1873) na Sveučilištu u Erlangenu. Predavao matematiku na sveučilištima u Freiburgu (1877–83), Königsbergu, danas Kalinjingrad (1883–93) i Münchenu (1893–1923). Dokazao 1882. da je π transcendentan broj, odakle slijedi nemogućnost kvadrature kruga. Bavio se algebrom i algebarskom geometrijom.

Citiranje:
Lindemann, Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36627>.