STRUKE:

logaritamska spirala

ilustracija
LOGARITAMSKA SPIRALA

logaritamska spirala, transcendentna ravninska krivulja koja pod istim kutom α siječe sve zrake koje izlaze iz ishodišta. U polarnom koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: ρ = ae, gdje su a i k pozitivni realni brojevi, k = cot α. Ako je α = π/2, logaritamska spirala prelazi u kružnicu. Duljina luka L između točaka M1 i M2 iznosi:

L =  1 + k² /k (ρ2 − ρ1).

Citiranje:
logaritamska spirala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36980>.