STRUKE:

Arhimed

ilustracija
ARHIMED, Arhimedov vijak
ilustracija1ilustracija2

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr.Sirakuza, 212. pr. Kr.). Neko vrijeme boravio u Aleksandriji, ali je najveći dio života proveo u rodnom gradu.

Između sačuvanih Arhimedovih djela najvažnija su: O kugli i valjku (Περί σφαίρας ϰαì ϰυλίνδρου); O sferoidima i konoidima (Περί σφαıροεıδέων ϰαì ϰωνοεıδέων); O mjerenju kruga (Κύϰλου μέτρησıς); Metoda (Πρὸς ἔφοδου); O tijelima uronjenima u vodu ili o plivanju tjelesa (Περì τῶν ὕδατı ἐφıσταμένων ἤ Περί τῶν ὀχουμένων); O ravnoteži ravnih likova (Ἐπıπέδων ἰσορροπίαı). Upisivanjem pravilnih višekuta od 6, 12, 24, 38 i 96 stranica u krug i njihovim opisivanjem oko kruga Arhimed je našao da se vrijednost broja π nalazi u području od 3 i 1/7 do 3 i 10/71 (a to odgovara približnoj vrijednosti π = 3,14). Proširenjem te metode na određivanje ploština i volumena Arhimed je vješto izveo mnoge kvadrature ravnih likova i kubature tijelȃ, a i određivanje položaja težišta tijelȃ i ravnih likova. Njegova je metoda zametak integralnoga računa. Osobito je važan njegov rezultat da se volumeni stošca, kugle i valjka jednakih polumjera i visina odnose kao 1 : 2 : 3. Matematički je opisao djelovanje poluge. Duhovit je njegov način određivanja ploština odsječka parabole i volumena kugle s pomoću načela ravnoteže na poluzi, koji je opisao u djelu O ravnoteži ravnih likova. Osim statike čvrstih tijela, Arhimed je osnovao i hidrostatiku. Izumio je: Arhimedov vijak, Arhimedov koloturnik, a i neke ratne sprave, no u tom pogledu teško je odvojiti istinu od legende. Po njem su nazvani krater na Mjesecu (Archimedes) i planetoid (3600 Archimedes).

Arhimedov aksiom tvrdi da za svaka dva realna broja a > 0 i b > 0 postoji takav prirodni broj n da je nb > a.

Arhimedov vijak je crpka za vodu u obliku cijevi svinute poput zavoja vijka. Pri okretanju se voda u toj cijevi diže od njezina donjega kraja prema gornjemu i curi kroz otvor najgornjeg zavoja.

Arhimedova spirala je transcendentna ravninska krivulja.

Arhimedovo tijelo je poliedar kojemu su strane pravilni, ali ne svi međusobno jednaki višekuti.

Arhimed. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3754>.