STRUKE:

luteranske crkve

luteranske crkve, crkvene organizacije koje slijede tradicije reformatorske djelatnosti Martina Luthera, smatraju Bibliju vrelom objave i vjere, ispovijedaju Augsburšku konfesiju i slijede Lutherovo naučavanje o opravdanju po vjeri. Crkveno ustrojstvo uglavnom je biskupsko-sinodalno. Prema organizaciji mogu biti državne crkve (u skandinavskim zemljama), zemaljske / pokrajinske (u Njemačkoj), crkve nacionalnih manjina i slobodne, samostalne crkve. Luteranske crkve u Americi nastale su iseljavanjem europskog evangeličkog stanovništva, a luteranske crkve u Aziji i Africi djelatnošću misionara. Većina luteranskih crkava pristupila je Svjetskomu luteranskom savezu, osnovanomu 1947. u Ženevi. Broj vjernika svih luteranskih crkava na svijetu iznosi približno 70 do 75 milijuna.

Citiranje:
luteranske crkve. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37624>.