TRAŽI DALJE:
STRUKE:

abandon

abandon (franc.: napuštanje, prepuštanje, ostavljanje), u pravu općenito, ustanova po kojoj se osoba, ako se odrekne nekog prava ili prepusti (napusti) neku stvar, oslobađa ispunjenja određene obveze. U građ. pravu, kada vlasnik posjedniku prepušta popravljenu stvar, oslobađa se obveze da nadoknadi nužne i korisne troškove. U rudarskom pravu, kada rudarsko poduzeće ima pravo tražiti od vlasnika isprave o članstvu (kuks), nova plaćanja, naknadne uplate, tada se vlasnik tog papira može osloboditi ove obveze stavljanjem kuksa na raspolaganje (abandon). Kod burzovnoga terminskog posla abandon znači pravo platitelja premije da u roku, uz isplatu premije, odustane od stvarne kupnje ili prodaje. Kao pravna ustanova abandon je najpoznatiji u pomor. pravu (napust broda). Odgovornost brodovlasnika (brodara) za obveze koje nastanu iz djela zapovjednika i ostalih članova posade, ako se odnose na brod i plovidbeni pothvat, može se ograničiti na sam brod i prevozninu onog putovanja u kojem su te obveze nastale. Do ograničenja dolazi tako što brodar izjavi da brod i prevozninu prepušta vjerovnicima. Nakon te izjave vjerovnici više ne mogu, radi svog namirenja, posegnuti za ostalom brodovlasnikovom imovinom. U suvremenom pomor. pravu abandon se zamjenjuje sustavom ograničene osobne odgovornosti određenom svotom prema bruto tonaži broda. Valja razlikovati pojam abandona (napusta broda) od napuštanja broda ili tereta ukrcanog na brod kod pomor. osiguranja (engl. abandonment, franc. délaissement).

Citiranje:
abandon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38>.