STRUKE:

magnon

magnon (prema magnetni), mala količina energije koja odgovara smanjenju jakosti magnetskoga polja, a očituje se kao kvantizirana veličina pri svojem gibanju kroz feromagnetične, antiferomagnetične i ferimagnetične materijale (→ magnetizam). Kako je ta količina energije kvantizirana, magnon je svojevrsna kvazičestica, a u teorijskim se razmatranjima tretira kao i prave čestice. Tako se npr. razmatra interakcija magnon-magnon ili interakcija s pravim česticama itd. Ideja o uspostavi magnona vezana je uz smanjivanje magnetskih svojstava magnetičnih tvari s porastom temperature, što teorijski odgovara povećanju broja magnona. (→ fonon)

magnon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38069>.