STRUKE:

Aristip iz Kirene

Aristip iz Kirene (grčki Ἀρίστıππος ὁ Κυρηναῖος, Arístippos ho Kyrēnaĩos), grčki filozof (?, oko 435. pr. Kr.?, 355. pr. Kr.). Učenik Protagorin i Sokratov i osnivač kirenske (hedonističke) škole. U svojem nauku Aristip je, kao i Antisten, spojio sokratovske i sofističke elemente. Razvijajući Protagorina shvaćanja, Aristip smatra da osjetilna zamjedba, koja je temelj spoznaje, ne govori ništa o samim stvarima, nego govori jedino o stanju aficiranog subjekta. Postizanje neposrednih ugodnih osjećaja, tj. osjećaja zadovoljstva, najviša je etička norma. Aristipov hedonizam sokratovski je obojen, jer on pridaje veliko značenje racionalnom uviđanju, odn. razboritosti (φρόνησıς) kao sredstvu za postizanje zadovoljstva.

Citiranje:
Aristip iz Kirene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3822>.