Malteški red

Malteški red (puno ime Suvereni malteški viteški red hospitalaca sv. Ivana Jeruzalemskoga, generalat Rodski, generalat Malteški), katolički bolničarski red proizašao od ivanovaca (1530). Sjedište je Reda od 1834. u Rimu. Nakon gubitka Malte papa Leon XIII. obnovio je (1879) imenovanje velikoga meštra, a 1953. obnovljeno je crkveno priznanje. Malteški red je međunarodno priznati subjekt i crkveni red; ima diplomatske odnose sa 107 država i Europskom unijom (2018); stalni je promatrač pri UN-u. Red ima svoje sudstvo, poštanske marke i novac. Čine ga tri staleža: članovi prvoga staleža polažu zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti (među njima se bira veliki meštar), članovi drugoga staleža polažu zavjet poslušnosti, a trećega su samo suradnici. Malteški red djeluje karitativno tzv. Malteškom pomoći u 120 zemalja. Red ima više od 13 500 članova (2018) u šest velikih priorata i 47 nacionalnih asocijacija.

Malteški red. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 30.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38475>.