Marjanović-Krajovan, Vjera

ilustracija
MARJANOVIĆ-KRAJOVAN, Vjera

Marjanović-Krajovan, Vjera, hrvatska kemičarka (Petrinja, 15. X. 1898Zagreb, 1. VI. 1988). Diplomirala je 1924. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu, gdje se iste godine, na poziv V. Njegovana, zaposlila u Zavodu za anorgansku i analitičku kemiju, kojemu je bila predstojnicom 1945–70. Prva je žena koja je doktorirala (1928) iz tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Izabrana je u zvanje docentice 1946., izvanredne profesorice 1950. te redovite profesorice 1959. Do umirovljenja 1970. predavala je niz predmeta iz područja kvalitativne i kvantitativne analitičke i anorganske kemije. Sudjelovala je u osnivanju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta u Zagrebu, Metalurškoga fakulteta u Sisku i Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu. Bavila se klasičnom analitičkom kemijom i odgojila mnoge naraštaje vrsnih hrvatskih analitičkih kemičara te dala velik doprinos u suradnji s industrijom. Dobitnica je Nagrade grada Zagreba (1967).

Citiranje:
Marjanović-Krajovan, Vjera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38979>.