Martini, Simone

ilustracija
MARTINI, Simone, Navještenje, 1333., Firenca, Uffizi

Martini [~ti:'~], Simone, talijanski slikar (Siena, oko 1284Avignon, VII. 1344). Učenik slikara Duccio di Buoninsegna u Sieni. Pod utjecajem svojeg učitelja, francusko gotičkog slikarstva i kiparstva G. Pisana, profinjenim koloritom i mekom linijom slikao je biblijske kompozicije. Njegovo Navještenje (1333), uklopljeno u bogato izrezbaren i pozlaćen gotički oltar, ubraja se u remek-djela idealističke škole trecenta u Sieni. Freskama je oslikao Palazzo Pubblico u Sieni (Maestà, 1315., i portret kondotjera na konju – Guidoriccio da Fogliano, 1328) te kapelu sv. Martina u donjoj crkvi sv. Franje u Assisiju (prizori iz života sv. Martina, 1322–26). Od 1338. radio je na papinskome dvoru u Avignonu. U radovima iz toga razdoblja zamjetan je dramatski naglasak koji znatno odudara od njegovih prijašnjih djela nastalih u Italiji.

Citiranje:
Martini, Simone. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39173>.