STRUKE:

marvogojske udruge

marvogojske udruge, udruge za selekciju i uzgoj plemenitih pasmina goveda. Prva marvogojska udruga u Hrvatskoj bila je osnovana 1904. u Vrbovcu, za pincgavsku pasminu goveda. Najpoznatija je bila ona u Svetom Ivanu Žabnom, osn. 1908. Postigla je velike uspjehe u selekciji simentalske pasmine goveda i priznanja na međunar. izložbama rasplodnih goveda. Oko te udruge osnovan je 1913. Savez marvogojskih udruga, koji je 1957. bio uključen u Zadružni stočarski savez pa je tako izgubio samostalnost u kreiranju selekcije. God. 1960. bio je osnovan Stočarski selekcijski centar, koji je preuzeo sve funkcije marvogojskih udruga, a 2003. promijenio je ime u Hrvatski stočarski centar. Iste je godine zakonski omogućeno ponovno osnivanje udruga uzgajivača goveda, s mogućnošću vlastita uzgojno-selekcijskog rada, radi usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije.

Citiranje:
marvogojske udruge. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39235>.