TRAŽI DALJE:
STRUKE:

maseni broj

maseni broj (nukleonski broj) (znak A), ukupan broj nukleona u atomskoj jezgri, koji je jednak zbroju broja protona Z i broja neutrona N, tj. A = Z + N; približno je jednak relativnoj atomskoj masi. (→ atomski broj; neutronski broj)

Citiranje:
maseni broj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39269>.