TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Matafar, Nikola

Matafar, Nikola, zadarski nadbiskup (Zadar, potkraj XIII. st.Zadar, 1367). Pripadnik zadarske patricijske obitelji Matafari i jedna od najučenijih osoba u Zadru u XIV. st. U Padovi stekao doktorat crkvenog i svjetovnoga prava. U dokumentu iz 1320. tituliran je kao decretorum doctor te je obavljao dužnost vikara padovanskoga biskupa Ildobrandinija. God. 1330. bio je imenovan varadinskim kanonikom, a 1333–67. obnašao je čast zadarskoga nadbiskupa. Prema mišljenju pojedinih povjesničara autor je djela Opsada Zadra u dvije knjige (Obsidio Iadrensis libri duo), napisanoga polovicom XIV. st., u kojem je opisana mletačka opsada Zadra 1345–46. Premda izričito protumletačko stajalište, podržavanje politike anžuvinske dinastije i iznimna učenost autora toga djela upućuju na mogućnost da ga je napisao Matafar, pitanje autorstva do danas je upitno. Poznato je da je Matafar nakon mletačke opsade grada otišao u Padovu, odakle se vratio 1358., nakon ponovne uspostave anžuvinske vlasti u Zadru. Bio je autor više crkvenih djela i priručnika. Za progonstva u Padovi napisao je liturgijski priručnik Riznica papa ili priručnik crkvenih osoba Nikole zadarskoga nadbiskupa (Thesaurus pontificum seu manuale personarum ecclesiasticarum Nicolai archiepiscopi Iadrensis).

Citiranje:
Matafar, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39365>.