Međunarodni vojni sud u Nürnbergu

Međunarodni vojni sud u Nürnbergu, sud za ratne zločine; utemeljen je Londonskim ugovorom od 8. VIII. 1945. o kažnjavanju ratnih zločinaca. Londonski ugovor, između Francuske, Velike Britanije, SSSR-a i SAD-a, sadržavao je Statut Suda i kaznenopravne odredbe koje su bile pravni temelj u Nürnberškim procesima.

Citiranje:
Međunarodni vojni sud u Nürnbergu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39854>.