STRUKE:

megarska škola

megarska škola, grčka postsokratovska filozofska škola koju je utemeljio Euklid iz Megare. Pojam dobra, koji je Sokrat (Euklidov učitelj) opredmetio i postavio iznad osjetilnog opažanja, Euklid je odredio kao samostalno, vječno i nepromjenljivo biće koje se samo razumom može spoznati. Dobro je bitak, zlo je nebitak. Megarani zastupaju dijalektičku okretnost, tzv. dijalektiku suprotnosti Zenona iz Eleje, osobito cijenjenu u antici, koja se u obrani svojega naučavanja ipak izrodila u eristiku (vještinu raspravljanja i nadmudrivanja). Značajniji predstavnici megarske škole bili su: Eubulid, Stilpon i Diodor Kron. Sofizmi koje je donijela megarska škola (»Lažljivac«, »Sorit« i dr.) sadrže logičke probleme o kojima su u svojim filozofskim djelima posebice raspravljali G. W. F. Hegel i B. Russell.

Citiranje:
megarska škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39884>.