STRUKE:

melioracija tla

melioracija tla (prema kasnolat. melioratio: poboljšanje), osposobljavanje neplodnoga tla za biljnu proizvodnju poboljšavanjem njegovih svojstava; uređivanje vodenih prilika, ispravljanje reljefa te popravljanje fiz., kemijskih i biol. svojstava tla. Melioriraju se i tla koja su već u proizvodnji, ali ne osiguravaju stabilan uzgoj poljoprivr. kultura ili imaju nizak prirod.

Melioracije se dijele na hidrotehničke, kulturnotehničke i agromelioracije. Ako u tlu postoji štetni višak vode, prvo se provode hidrotehničke melioracije. Pri melioraciji novih površina, nakon hidrotehničkih zahvata provode se kulturnotehnički zahvati, a zatim agromelioracijski zahvati. Hidrotehničke melioracije ili hidromelioracije dijele se na odvodnju i natapanje. Pri odvodnji se odvodi suvišna voda i regulira vodeni režim na tlu i u njemu. Natapanjem se dodaje korisna voda za vrijeme aktivne vegetacije kulture, ako je nema dovoljno. Kulturnotehničke melioracije obuhvaćaju krčenje šuma i šikara, vađenje panjeva, zemljane radove radi stvaranja pogodne konfiguracije tla (npr. izgradnja terasa na nagnutim terenima) i sl. Poseban je oblik kulturnotehničkih melioracija podizanje vjetrobrana (poljozaštitnih šumskih pojasa). Agromelioracije čine različiti zahvati u tlu radi poboljšanja njegovih fiz. svojstava (okretanje mase tla, izmjena pedoloških horizonata, dubinsko rahljenje, miniranje eksplozivom), kem. svojstava (melioracijska gnojidba kao npr. kalcifikacija) i biol. svojstava (jačanje biogenosti, tj. važnih skupina mikroorganizama i faune tla).

Melioracije tla mogu pratiti posebni agrarni zahvati (→ komasacija; arondacija) kako bi se u cjelini postigao bolji učinak u iskorištavanju melioriranoga tla. Za izvođenje melioracije potrebne su stručne studije podloge (geološke, pedološke, hidrološke, fitocenološke, biljno-proizvodne, ekonomske i dr.). Melioracije tla izvode se s pomoću posebne mehanizacije. U hidrotehničkim zahvatima upotrebljavaju se bageri, strojevi za polaganje cijevi za drenažu, rovokopači; u kulturnotehničkim operacijama rabe se dozeri, čupači panjeva i korijenja, grejderi, skrejperi, strojevi za vađenje i usitnjavanje kamenja; u agromelioracijama plugovi, rigoleri (→ rigolanje), dubinski rahljači, oruđa i strojevi za izmjenu horizonata i dr.

Citiranje:
melioracija tla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40009>.