TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Meliso sa Sama

Meliso sa Sama (grčki Μέλισσος, Mélissos), grčki filozof (V. st. pr. Kr.). Zapovijedao je samoškom flotom koja je 441. pr. Kr. pobijedila Atenjane. Osnovne crte njegove filozofije prikazane su u peripatetičkoj raspravi o Melisu, Ksenofanu i Gorgiji. Poput elejaca tvrdi da je bitak jedan, vječan, da nikad nije nastao i da nikada neće nestati. Filozofski je neutemeljena svaka prirodna znanost koja tvrdi da postoji mnoštvo i kretanje (gibanje) kao i prazan prostor. Odlučno odbacuje filozofsko-materijalističko tumačenje prirode.

Citiranje:
Meliso sa Sama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40011>.