Mellon Financial Corporation

Mellon Financial Corporation [me'lən fainæ'nšəl kɔ:ɹpərẹi'šən], američka financijska korporacija sa sjedištem u Pittsburghu, jedna od vodećih svjetskih tvrtki za pružanje financijskih usluga. Početci korporacije sežu u 1869., kada je Thomas Mellon (1813–1908) u Pittsburghu osnovao T. Mellon and Sons Bank. Od 1902. banka nosi ime Mellon National Bank. Spajanjem s Union Trust Company (1946), nastala je Mellon National Bank and Trust Company. God. 1972. tvrtka je promijenila naziv u Mellon Bank, N. A. te je postala dijelom novoosnovane holding kompanije Mellon National Corporation. Od 1984. kompanija nosi naziv Mellon Bank Corporation, a od 1999. Mellon Financial Corporation. Godine 2007. spojio se s Bank of New York u Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). U 2019. s 48 400 zaposlenih BNY Mellon ostvario je 16,5 milijarda USD prihoda. 

Citiranje:
Mellon Financial Corporation. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40020>.