menipska satira

menipska satira (lat. satura Menippea), u antici, naziv za mješavinu proze i stiha, u kojoj se u duhu ciničke filozofije (→ menip) duhovito tematiziraju aktualna društvena pitanja. Naziv se prvi put javlja u Marka Terencija Varona (očuvano oko 600 ulomaka). U rimskoj književnosti tomu žanru pripadaju još Senekina Pretvorba božanskoga Klaudija u tikvu (Apocolocyntosis divi Claudii) i – djelomično – Petronijev Satirikon (Satyricon).

Citiranje:
menipska satira. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40135>.