STRUKE:

Metaksas, Joanis

Metaksas, Joanis (Metaxas, grčki Iōánnēs Metaksás [~ksa's]), grčki general i političar (Itaka, 12. IV. 1871Atena, 29. I. 1941). Načelnik Glavnoga stožera 1915. Podupirao neutralističku politiku dvora i protivio se ulasku Grčke u rat na strani Antante. E. Venizelos dao ga je internirati (1917–20). Nakon pada monarhije 1923. napustio Grčku, ali se vratio u zemlju 1926. Bio je jedan od vođa rojalističkoga pokreta i znatno pridonio restauraciji monarhije (1935). Nakon toga bio je ministar rata (1935–36) i ministar predsjednik (od 1936). Kao ministar predsjednik raspustio je parlament i uveo diktaturu. Po njem je nazvan obrambeni sustav utvrda (Metaksasova linija) podignut 1936–40. duž granice prema Bugarskoj i dijelom prema Albaniji. Nakon izbijanja II. svjetskog rata držao se politike stroge neutralnosti. Potkraj listopada 1940. odbio talijanski ultimatum kojim su tražena uporišta na grčku teritoriju i pružio energičan otpor njihovoj oružanoj agresiji.

Citiranje:
Metaksas, Joanis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40352>.