TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mikrobiologija

mikrobiologija (mikro- + biologija), znanost koja istražuje životne pojave najsitnijih živih bića, mikroorganizama, uključujući alge, bakterije, gljive, praživotinje i viruse. U metodici se služi dostignućima i postupcima drugih znanosti, napose kemije, biokemije, fizike i ekologije. Prema području istraživanja dijeli se na bakteriologiju, virologiju, mikologiju i parazitologiju, a prema namjeni na medicinsku, veterinarsku, poljoprivr. i tehničku mikrobiologiju; medicinska mikrobiologija dijeli se na opću, kliničku i sanitarnu.

Citiranje:
mikrobiologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40736>.