STRUKE:

Artois

Artois [aʀtwa'], povijesna pokrajina u sjevernoj Francuskoj, danas najveći dio departmana Pas-de-Calais. Ime potječe od imena keltskog naroda Atrebata koji je boravio u pokrajini u doba Julija Cezara. Od IX. do XII. st. pripadala je flandrijskim grofovima, potom francuskom kralju (1180–1329), burgundskim vojvodama (1329–1500), Habsburgovcima, da bi je konačno zadobila Francuska mirovnim ugovorom 1659 (nakon Tridesetogodišnjeg rata).

Artois. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4074>.