minimalna umjetnost

ilustracija
MINIMALNA UMJETNOST, D. Flavin, Spomenik za V. Tatlina, 1964–69., New York, Leo Castelli Gallery
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

minimalna umjetnost (minimalizam, engleski minimal art), smjer u suvremenoj umjetnosti, os. kiparstvu, nastao u Americi polovicom 1960-ih kao reakcija na apstraktni ekspresionizam. U kiparstvu se koriste osnovni geometrijski oblici. Skulpture su najčešće velikoga formata, izrađene od obojena drva i željeznih ploča te sintetičkoga stakla čistih i glatkih površina te oštrih bridova. U slikarstvu (tzv. tvrdoga ruba, hard edge painting, i obojenoga polja, colour field painting) slikari koriste krajnju redukciju boja. Glavni su predstavnici minimalizma B. Newman, D. Judd, R. Morris, Dan Flavin, M. Louis, a u Hrvatskoj M. Galić, Lj. Šibenik, E. Feller i B. Vlahović.

Citiranje:
minimalna umjetnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41037>.