TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mlazni motor

ilustracija
MLAZNI MOTOR, nabojno-mlazni motor (gore); raketni motor s tekućim gorivom (dolje) – 1. usisnik, 2. brizgaljke, 3. komora za izgaranje, 4. mlaznica, 5. gorivo, 6. oksidans
ilustracija1ilustracija2

mlazni motor, motor za pogon letjelica, u kojem se kem. energija goriva izgaranjem pretvara u kinetičku energiju mlaza plinova što velikom brzinom struje unatrag kroz mlaznicu (→  sapnica) motora. Tako razvijenoj akcijskoj sili suprotstavlja se reakcijska sila suprotnoga smjera, tj. sila potiska koja pokreće letjelicu (→ mlazni pogon). U komori za izgaranje mlaznoga motora izgara gorivo u smjesi s oksidansom, pri čem se razvijaju plinovi visoke temperature i tlaka te se velikom brzinom kroz mlaznicu ispuštaju u atmosferu. Prema načinu dobave oksidansa kojim se omogućuje izgaranje, odn. načinu stvaranja gorive smjese, razlikuju se dvije osnovne vrste mlaznoga motora. Kod protočnoga mlaznog motora kao oksidans se uzima kisik iz atmosfere, a kod neprotočnoga mlaznog motora oksidans je sastavni dio goriva, ili ga letjelica nosi u zasebnom spremniku. Mlaznim motorom u užem se smislu obično nazivaju protočni mlazni motori, dok se neprotočni motori nazivaju i raketnim motorima.

Protočni mlazni motor usisava kroz velik otvor (usisnik) zrak iz atmosfere, te ga pod tlakom uvodi u komoru za izgaranje. Ondje se zrak miješa s tekućim gorivom, obično petrolejem (kerozinom) potrebne kakvoće, koje se u komoru raspršuje brizgaljkama. Goriva se smjesa na početku rada motora pali el. iskrom, a potom se, zbog visoke temperature koja se razvija u komori za izgaranje, pali sama. Prema načinu na koji se zrak iz atmosfere uvodi u komoru za izgaranje, razlikuju se protočni mlazni motori s kompresorom i oni bez njega. Među motore s kompresorom pripada turbomlazni motor, kod kojega se u komoru za izgaranje dobavlja kroz usisnik velika količina zraka stlačena kompresorom. Kompresor pokreće plinska turbina, za pogon koje se koristi mlaz izgorjelih plinova na izlazu iz komore za izgaranje. Danas se za kratkotrajno povećanje potisne sile borbenih zrakoplova pri uzlijetanju ili naglim manevrima koristi naknadno izgaranje plinova nakon njihove ekspanzije u turbini. Turboventilatorski (engl. turbofan) mlazni motor inačica je turbomlaznoga motora kod kojega ventilator na ulazu u motor usisava dodatnu količinu zraka, koja se, međutim, ne uvodi u kompresor i komoru za izgaranje, već se izravno koristi za stvaranje dodatnoga potiska. Takav se motor rabi za vojne i velike putničke zrakoplove. Turbopropelerski (engl. turboprop) mlazni motor turbomlazni je motor s vanj. propelerom koji zajedno s kompresorom pogoni turbina. Propeler stvara veći dio potiska motora, dok izlazni mlaz daje tek manji dio. Takav je motor pouzdan i ekonomičan, a rabi se za transportne ili manje putničke zrakoplove.

Nabojno-mlazni motor (ramjet , atodid, ili Lorinov motor) najjednostavniji je među mlaznim motorima jer nema ni kompresor ni turbinu, već se zrak stlačuje u komoru za izgaranje zahvaljujući velikoj brzini kretanja zrakoplova, a time i zračne struje što kroz posebno oblikovan usisnik ulazi u motor. Kako se dovoljan tlak zraka za rad motora može postići tek pri nadzvučnim brzinama leta zrakoplova, postizanje početne brzine mora se osigurati drugim pogonskim sustavima. Još većim brzinama leta namijenjena je inačica toga motora, tzv. scramjet, kojim je 2004. bespilotni zrakoplov X-43 postigao brzinski rekord, deseterostruko nadmašivši brzinu zvuka. Pulsno-mlazni motor također nema kompresora, ali su u stijenku pred komorom za izgaranje ugrađeni nepovratni ventili kroz koje ulazi zrak u komoru, pa se ta vrsta motora može rabiti i pri podzvučnim brzinama leta.

Neprotočni ili raketni motor može, zahvaljujući oksidansu koji je sastavni dio goriva ili ga letjelica u zasebnom spremniku nosi sa sobom, raditi neovisno o okolnoj atmosferi, pa i u zrakopraznom prostoru. Razlikuju se raketni motor s čvrstim i s tekućim gorivom. Raketni motor s čvrstim gorivom, obično s posebnom vrstom baruta, vrlo je jednostavne konstrukcije. Nema pokretnih dijelova, a sastoji se od komore za izgaranje, koja je ujedno spremnik goriva, te od mlaznice. Jednom pokrenut rad motora više se ne može zaustaviti, pa je ta vrsta motora samo za jednokratnu uporabu. Raketni motor na tekuće gorivo znatno je složenije konstrukcije; može se koristiti više puta i njegov se rad može regulirati. Osim komore za izgaranje i mlaznice, ima spremnike za gorivo i oksidans, brizgalice u komori za izgaranje i uređaje za dovod goriva i oksidansa u komoru za izgaranje. (→ raketni pogon)

Citiranje:
mlazni motor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41358>.