TRAŽI DALJE:
STRUKE:

moare

ilustracija
MOARE
ilustracija1ilustracija2

moare (franc. moiré).

1. Pojava svijetlih i tamnih pruga nalik na godove drva, koja nastaje preklapanjem dvaju prugastih ili drugih geometrijski pravilnih uzoraka. Do takve pojave primjerice dolazi preklapanjem dvaju slojeva tkanine za zastore, kada se izgled pruga mijenja ovisno o međusobnom položaju slojeva, odn. o kutu između smjerova njihovih vlakana. U tehnici, moare je osnova nekim postupcima za točno određivanje oblika ispitivanih predmeta, njihovih deformacija pod opterećenjem i sl. U tiskarstvu, moare je neželjeni efekt na otisku zbog preklapanja rasterskih elemenata. Pojavljuje se kada se rasteri pojedinih boja nalaze pod neodgovarajućim kutom ili kada se za tisak rasterizira slika koja je već jedanput bila rasterizirana, te je moare čest pokazatelj mogućega nepridržavanja autorskih prava. Može se pojaviti i u digitalnoj fotografiji kada se raspored senzorskih elemenata fotoaparata preklopi s pravilno teksturiranim motivom snimanja (npr. tkaninom).

2. U tekstilstvu, tkanina od filamentnih niti (svila, umjetna vlakna), pamuka ili vune, na površini koje se ističu valovite pruge. Pruge nastaju naizmjeničnim isticanjem zagasitih i sjajnih mjesta, prelijevajući se u različitim tonovima iste boje; taj se svojstveni optički efekt postiže odgovarajućim postupkom oplemenjivanja tkanine. Kvalitetne moare tkanine služe za izradbu ženskih haljina, a one slabije kvalitete kao podstava u kožnoj galanteriji. Moare efekt na tkanini može biti i neželjena posljedica lošega vođenja oplemenjivanja (apreturnih procesa) pa se tada smatra grješkom na tkanini.

Citiranje:
moare. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41417>.