TRAŽI DALJE:

monitor

monitor (engl. < lat. monitor: opominjač, savjetnik).

1. Općenito, uređaj koji nadzire rad i stalno bilježi odabrane parametre nekoga sustava.

2. Uređaj za prikazivanje mirnih ili pokretnih slika, za što se rabi zaslon (ekran) katodne cijevi, zaslon s tekućim kristalima ili s plazmom. Monitori se razlikuju prema mogućnosti prikazivanja boja (crno-bijeli monitor ili monitor u boji), veličini zaslona i razlučivanju. Crno-bijeli monitor prikazuje različite razine sivog, od bijelog do crnog, dok monitor u boji prikazuje sliku rabeći odvojene signale za crvenu, zelenu i plavu boju. Veličina zaslona monitora mjeri se dijagonalno, a razlučivost se iskazuje brojem elemenata slike (tzv. piksela, od engl. pixel) u vodoravnom i okomitom smjeru (npr. 1024 × 768), pri čem se s većim brojem elemenata postiže bolja kvaliteta slike.

U računalnoj tehnici, monitor se rabi kao priključni (periferijski) uređaj elektroničkog računala za prikaz informacija obrađenih u računalu (→ računalni monitor).

U televizijskoj tehnici monitor je uređaj za prikaz videosignala iz kamere ili magnetoskopa, koji, za razliku od televizijskoga prijamnika, ne sadrži antenski ulaz.

3. Oklopni ratni brod za operacije na plitkom obalnome moru i na rijekama. Namijenjen je za potporu primorskog ili riječnoga krila kopnene vojske, za uništavanje obalnih bitnica i prilikom desanta. Prvi takav brod po imenu Monitor pojavio se u Američkome građanskome ratu. Po njem se brodovi te klase zovu monitori. Značajke: niski, oklopljeni bokovi, oklopljena paluba, topovi u kulama i plitki gaz. Nedostatci: malena brzina i loša pomorska svojstva. Za I. svjetskog rata građeni su za bombardiranje plitke obale u Flandriji i u lagunama sjevernoga Jadrana. U II. svjetskom ratu sudjelovali su u uništavanju obalnih utvrda u sjevernoafričkom desantu i normandijskoj operaciji. Poslijeratni flotni programi ne predviđaju gradnju monitora, a stari su uglavnom rashodovani.

Citiranje:
monitor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41693>.