TRAŽI DALJE:
STRUKE:

multivibrator

multivibrator (multi- + vibrator), elektronički impulsni sklop koji može postojati u dva stanja, a svako od njih može biti stabilno ili kvazistabilno. Prijelazi iz jednoga stanja u drugo su nagli, tako da su i promjene izlaznoga napona multivibratora nagle.

Bistabilni multivibrator (kraće bistabil) ima dva stabilna stanja i svako od njih može trajno zadržavati, sve dok pobudom izvana, ne bude prebačen u drugo stabilno stanje. Bistabil je temeljni sklop za pamćenje u digitalnim sustavima (→ digitalna elektronika). Već prema stanju u koje ga se postavi, bistabil pamti stanje označeno kao 0 ili 1. To je osnovni sklop u brojilima, registrima i statičkim spremnicima s izravnim pristupom. Posebna je vrsta bistabila komparator, sklop koji djeluje kao diskriminator razine, tj. naglom promjenom izlaznoga napona signalizira je li ulazni napon iznad gornjega praga ili pak ispod donjega praga okidanja.

Monostabilni multivibrator (kraće monostabil) ima jedno stabilno stanje, te jedno kvazistabilno stanje, u koje prelazi vanjskom pobudom, a ostaje u njem ograničeno vrijeme, određeno elementima sklopa. Služi kao sklop za kašnjenje i dijeljenje frekvencije.

Astabilni multivibrator (kraće astabil) ima oba stanja kvazistabilna, pa ih neprestano mijenja, jer ni u jednom od njih ne može trajno ostati. Stoga je astabil oscilator koji generira pravokutni električni napon, a on se može razložiti na sinusni val osnovne frekvencije i valove višekratnike osnovne frekvencije; otuda naziv multivibrator.

U svojoj temeljnoj izvedbi multivibrator se sastoji od dviju tranzistorskih sklopki. Izlaz prve sklopke vezan je na ulaz druge, a izlaz druge na ulaz prve. U jednom je stanju prva sklopka uključena, a druga isključena, a u drugom je stanju prva sklopka isključena, a druga uključena. Monostabil i astabil izvode se i s pomoću integriranih operacijskih pojačala, komparatora i vremenskih sklopova. U digitalnoj elektronici multivibratori se izvode s pomoću logičkih sklopova, ili se koriste različiti tipovi integriranih multivibratora. Multivibratori nalaze važnu primjenu u impulsnim i digitalnim elektroničkim sklopovima u računalima te uređajima za komunikacije, mjerenja, upravljanje i regulaciju.

Citiranje:
multivibrator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42394>.