TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Muzej

Muzej (Musej, grčki Moυσαῖoς, Mousaĩos), grčki pjesnik (V–VI. st.). U rukopisu nazvan Gramatičar (Γραμματιϰός). Autor epilija u 343 heksametra o Heroji i Leandru (Τὰ ϰαϑ’ Ἡρὼ ϰαὶ Λέανδρον), nesretnim mitskim ljubavnicima s Helesponta. Sadržajno je nasljedovao Haritona i Ahileja Tatija, a formalno tradiciju aleksandrijske ljubavne elegije i poglavito Nona. Neki ga tumače kao kršćansko-neoplatoničku alegoriju.

Citiranje:
Muzej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42618>.