TRAŽI DALJE:
STRUKE:

muzeologija

muzeologija (muzej + -logija), znanstvena disciplina u okviru informacijskih znanosti koja proučava muzejsku djelatnost radi zaštite, istraživanja i prezentiranja predmeta kulturne i prirodne baštine. Interdisciplinarno je povezana sa znanstvenim disciplinama koje se bave muzejskim predmetom (etnologija, arheologija, povijest, povijest umjetnosti, prirodne i tehničke znanosti). Razvijala se postupno iz praktičnoga rada u muzejima i zbirkama. God. 1946. osnovan je u Parizu Međunarodni savjet za muzeje (engleski International Council of Museums – ICOM) kao međunarodna udruga muzeja i muzejskog osoblja koja unaprjeđuje stručnu suradnju, brine se o širenju znanja o muzejskoj djelatnosti i provođenju profesionalne etike te izdaje časopise Museum i ICOM News. Suvremeno shvaćanje muzeologije kao znanstvene discipline utemeljeno je osnivanjem ICOM-ova međunarodnoga komiteta za muzeologiju (ICOM’s International Committee for Museology – ICOFOM, 1976) i prihvaćanjem muzejskoga predmeta kao informacijsko-dokumentacijskog objekta. Prva sveučilišna katedra za muzeologiju osnovana je 1922. na Sveučilištu u Brnu.

God. 1955. na poticaj A. Bauera utemeljena je muzeologija u Hrvatskoj i osnovan Muzejski dokumentacijski centar (MDC) u Zagrebu, koji se bavi prikupljanjem i distribucijom dokumentacije i informacija o muzejskoj djelatnosti; objavljuje dva muzeološka časopisa: Muzeologija (od 1953) i Informatica Museologica (od 1970). Hrvatsko muzejsko društvo od 1952. objavljuje Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu muzeologija se predaje od 1946., poslijediplomski studij muzeologije postoji od 1966 (u sastavu Centra za studij bibliotekarstva, informacijskih i dokumentacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), a od 1986. organizira se redoviti sveučilišni studij muzeologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nacionalni komitet ICOM-a djeluje u Hrvatskoj od 1992.

Potkraj 1970-ih u Francuskoj se pojavio pokret nova muzeologija, koji se temelji na shvaćanju baštine kao cjelovitoga fenomena, a njezino čuvanje i prezentacija služe poboljšanju života zajednice. Od tada se muzeologija sve više širi izvan granica muzejske zgrade i ulazi u područje ekologije pa se osnivaju muzeji na otvorenom i ekomuzeji.

Citiranje:
muzeologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42626>.