STRUKE:

Nahičevan

Nahičevan (azerbajdžanski Naxçivan), glavni grad autonomne republike Nahičevan, Azerbajdžan, u dolini rijeke Araks, nedaleko od granice s Iranom; 75 500 st. (2013). Leži u podnožju gorja Zangezur, na desnoj obali rijeke Nahičevan. Sveučilište. Mauzolej Momine Khatum i Ibn Kusirova grobnica iz XII. st., džamije (Džuma i dr.); povijesni, književni i dr. muzeji. Trgovačko i industrijsko središte (drvna, kožarska, duhanska, prehrambena industrija); podrumarstvo. Međunarodna zračna luka. – Jedan od najstarijih azerbajdžanskih gradova. Iako se tragovi ljudskoga djelovanja mogu pratiti na njegovu području već od XV. st. pr. Kr., sam grad bio je utemeljen u VI. st. pr. Kr. Zahvaljujući smještaju na trgovačkim putovima koji su vodili iz Perzije prema zapadu, Nahičevan se u VIII. st. razvio u značajno trgovačko i obrtničko središte, koje je u XII. st. postalo sjedištem nahičevanskih kneževa. Od XIII. st. do tridesetih godina XVIII. st. bio je pod vlašću Mongola, Tatara i Perzije, a 1736. postao je prijestolnicom Nahičevanskoga Kanata, koji je 1828. pripao Ruskomu Carstvu. Nakon ruskoga građanskog rata Nahičevan je 1924. postao glavnim gradom istoimene autonomne sovjetske socijalističke republike.

Nahičevan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42807>.