Nepal

ilustracija
NEPAL, položajna karta
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6ilustracija7ilustracija8ilustracija9ilustracija10

Nepal (Nepal Adhirajya), država u Aziji, između Kine (Tibet; duljina granice 1236 km) i Indije (1690 km); obuhvaća 147 181 km².

Prirodna obilježja

Nepal se sastoji od triju usporedno položenih prirodnih regija, koje se pružaju od zapada prema istoku, u duljini od 800 km. Sjeverna regija obuhvaća visoku Himalaju s najvišim vrhuncima (Mt. Everest, 8848 m; Kanchenjunga, 8586 m; Dhaulagiri, 8167 m i dr.), središnja regija nisku Himalaju s vrhuncima do 3000 m i dubokim riječnim dolinama, a južna regija 15 do 50 km široku predgorsku ravnicu, koja se dijeli na dolinu Katmandu u porječju rijeke Bagmati na istoku i Tarai na zapadu. Klima je tropsko-monsunska s izrazitim visinskim zonama. Godišnja količina oborina prelazi 3000 mm. U predgorskoj nepalskoj ravnici, u kojoj žive dvije petine stanovništva, klima je umjerena. Rijeke Gandak, Kosi, Arun i Bagmati obiluju vodom i većinom su pritoci Gangesa. Vegetacija je raspoređena po visinskim zonama: do 2000 m tropske i suptropske vazdazelene šume, od 2000 do 3000 m listopadne šume umjerenoga pojasa, iznad 3500 m pašnjaci, grmlje i kržljave šume.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Nepalu živi 26 620 809 st. ili 180,9 st./km². Najgušće je naseljena dolina Katmandu u porječju Bagmati, koja se umjetno natapa. Stanovnici su Nepalci (55,8%) te Maithili (10,8%), Bhojopuri (7,9%), Tharu (4,4%), Tamang (3,6%), Newar (3,0%), Awadhi (2,7), Magar (2,5%), Gurkha (1,7%) i dr. (7,6%). Prema vjeroispovijesti uglavnom su hinduisti (80,6%), zatim budisti (10,7%), muslimani (4,2%) i dr. (4,5%). Porast stanovništva iznosi 1,4% (2007–12) i nešto je manji od prirodnoga priraštaja stanovništva (18,2‰ ili 1,82%, 2010) zbog iseljivanja. Natalitet iznosi 24,1‰ (svjetski prosjek 20,3‰, 2010), a mortalitet 5,9‰ (svjetski prosjek 8,5‰, 2010); mortalitet dojenčadi 41,4‰ (2010). Stanovništvo je vrlo mlado: u dobi je do 14 godina 39,0% st., od 15 do 59 godina 55,3%, a u dobi od 60 i više godina 5,7% st. Očekivano trajanje života iznosi 66,6 godina za muškarce, odnosno 68,2 za žene (2010). U poljoprivredi je zaposleno 73,9% aktivnoga stanovništva, u industriji, rudarstvu i građevinarstvu 9,9%, a u uslužnim djelatnostima 16,2% (2008). Službeni je jezik nepalski. Glavni je grad Katmandu (1 006 656 st., 2011); ostali su veći gradovi (2001): Biratnagar (166 674 st.), Lalitpur (162 991 st.), Pokhara (156 312 st.), Birganj (112 484 st.), Dharan (95 332 st.), Bhaktapur (72 543 st.), Nepalganj (57 535 st.); u gradovima živi 17,0% st. (2011).

Gospodarstvo

God. 2003. Nepal je ostvario BDP u vrijednosti od 39 mlrd. USD; BDP po stanovniku iznosi 1600 USD (poljoprivreda ostvaruje oko 40% BDP-a). Siromašno je oko 40% stanovništva (prema procjenama Svjetske banke 2003), uz stopu nezaposlenosti od 30%. Od prirodnih izvora posjeduje veća ležišta kremena, bakra, kobalta i željeza te znatne količine pitke vode, bogat je šumama i hidroenergetskim potencijalima. Uglavnom izvozi rižu, kukuruz, pšenicu, šećer, meso, jutu, tekstil, sagove, cigarete, kožu i električnu energiju. Vodeći su vanjskotrgovinski partneri Indija, Kina i SAD. Vanjski je dug 2,9 mlrd. USD, uz oskudne izravne strane investicije (uglavnom u proizvodnju pitke vode, hidroenergetiku i turizam).

Promet

Željeznička je mreža uskotračna; Raxaul (Indija)–Amlekhganj 61 km, Jayanagar (Indija)–Janakpur 43 km. Žičana teretna željeznica vodi od Dhursinga preko Bhimpedija do Katmandua. Ukupna duljina cestovne mreže iznosi 20 093 km, od toga je 11 676 km asfaltirano (2011–12). Najvažnija cesta vodi preko Himalaje i povezuje Katmandu s Bhalagpurom u Indiji i Shigatseom u Tibetu. Glavna je zračna luka Katmandu (Tribhuvan).

Novac

Novčana je jedinica nepalska rupija (NPR; NRs); 1 rupija = 100 paisa.

Povijest

O ranoj povijesti Nepala ne postoje pouzdani izvori. Drevne knjige Vamsavali, opisujući pothvate heroja i polubogova miješaju povijest i legendu. Arheološki materijal pokazuje da je na nepalskome tlu bilo ranoga budističkog utjecaja. U prvim stoljećima nakon Krista u nepalskoj je ravnici nastala država na čelu s dinastijom Ličhavi (u indijskim izvorima Nepal). Ona se razvijala pod utjecajem indijske civilizacije (religija, pravo, državni jezik), a uspostavila je veze i s Tibetom i Kinom. U VIII. st. ta se država raspala, a nova se organizirala u početku XIII. st. pod dinastijom Mala, koja je vladala u Katmanduu do 1768. Doživjela je procvat u XIV. st., što se očitovalo u vjerskoj literaturi i umjetnosti. Tada je hinduizam nadvladao stara vjerska naučavanja i budizam, a po uzoru na Indiju učvršćivao se i kastinski sustav. Zbog prirodnih zapreka i etničke šarolikosti bilo je teško održati političko jedinstvo, pa se u XV. st. raspala na tri samostalne države (Baktapur, Katmandu i Patan). Nositelji vala indoarijske migracije (od XII. st.) miješali su se s pripadnicima domaćih plemena Magara, Gurunga i drugih, oblikujući postupno narodnost Khasa, tj. današnje Nepalce, koji su u XV. i XVI. st. postali najveća etnička skupina na nepalskome području. U XVI. i XVII. st. razvila se khasko-magarska kneževina Gurkha. Njihov vladar Ram Šah (1605–32) proveo je upravne reforme, usavršio zakonodavstvo radi jačanja središnje vlasti. Iskoristivši razjedinjenost nevarskih kneževina, Gurkhe su pod Prithwijem Narayanom zauzeli 1768. Makvanpur, Katmandu, Patan, Bhadgaon i zatim zemlju Kirata te uspostavili centraliziranu nepalsku državu s prijestolnicom u Katmanduu. Na poticaj Velike Britanije, oni su 1790. izvršili pljačkaški prodor u Tibet. Poraženi od kineske vojske, dospjeli su mirovnim ugovorom 1792. u vazalni položaj prema kineskome caru, kojemu je Nepal plaćao danak sve do 1911. U britansko-nepalskom oružanom sukobu 1814–16. Nepalci su 1816. morali kapitulirati, predati Britancima zapadno pogranično područje i podrediti im svoju vanjsku politiku. Razdoblje unutrašnjih borbi za vlast završilo se 1846., kada je Jung Bahadur Rana, iz gornjih slojeva Gurkha, uz pomoć Britanaca postao premijer. Taj je položaj postao nasljedan u obitelji i otada sve do 1951. zemljom je stvarno upravljala obitelj Rana, a kralj je samo nominalno bio na čelu države. Velika Britanija stekla je nadzor nad vanjskom politikom Nepala. Od 1850. Gurkhe su služili kao vojnici u britansko-indijski vojsci, pa su pomagali i u gušenju velike pobune u Indiji 1857–59., a borili su se u britanskim redovima i u I. i II. svjetskom ratu. God. 1923. potpisan je novi ugovor o prijateljstvu s Velikom Britanijom, kojim je Nepalu formalno priznata neovisnost.

Tijekom 1940-ih nastavljena je politička prevlast obitelji Rana (iz nje su potjecali nepalski premijeri), koja je marginalizirala utjecaj kralja Tribhuvane (iz dinastije Sahi). Veću demokratizaciju zahtijevala je Nepalska kongresna stranka (NCP; osnovana 1950); tijekom 1950–51. uz pomoć Indije izbila je pobuna kojom je učvršćena kraljeva vlast. Nakon smrti kralja Tribhuvane, od 1955. na prijestolju je bio njegov sin Mahendra (vladao je do smrti 1972). God. 1956. s Kinom je zaključen sporazum o prijateljstvu (1961. i sporazum o granici). Nakon parlamentarnih izbora 1959. najvažnija politička stranka postao je NCP. Kralj Mahendra potkraj 1960. raspustio je parlament, zabranio političke stranke i preuzeo svu vlast (proveo agrarnu reformu i uspostavio sustav vladavine preko predstavnika seoskih zajednica). Odnosi s Indijom bili su pogoršani od kraja 1960-ih. Mahendrin sin Birendra bio je kralj 1972–2001; početkom 1980-ih proveo je ograničenu liberalizaciju. Nakon donošenja novoga ustava (1990) i parlamentarnih izbora (1991), NCP je ponovno postao vodeća politička stranka. Tijekom 1980-ih i 1990-ih pogoršani su odnosi s Butanom, koji masovno protjeruje etničke Nepalce (do 1994. oko 100 000). Od sredine 1990-ih normaliziraju se odnosi s Indijom, a gerilsku borbu počinje maoistička Komunistička partija Nepala (osnovana 1994); prevodi je Pushpa Kamal Dahal (Prachanda). God. 2001. kralj Dipendra bio je kratko na prijestolju (ubijen je u obiteljskom obračunu), koje je zatim preuzeo njegov brat Gyanendra. Nakon neuspješnih pregovora s ljevičarskom gerilom, početkom 2000-ih nastavljeni su povremeni sukobi, a 2002. kralj Gyanendra raspustio je izabranu vladu. Mirovni sporazum postignut je u studenome 2006 (broj poginulih u sukobima od 1996. procjenjuje se na 13 000, a raseljenih na 100 000). Ustavnim promjenama 2007. ograničene su kraljevske ovlasti; monarhija je ukinuta u svibnju 2008. te je proglašena republika. Na izborima u travnju 2008. pobijedila je maoistička Komunistička partija; Prachanda je bio premijer 2008–09. Političku krizu i česte smjene premijera izazvali su sporovi u provođenju mirovnog procesa, posebno pitanje uključivanja bivših gerilaca u oružane snage. Gospodarska nerazvijenost ostala je prijetnja društvenoj stabilnosti i početkom 2000-ih (siromašno je oko 40% stanovnika). Od 2008. predsjednik je Ram Baran Yadav (NCP).

Politički sustav

Prema privremenom Ustavu od 15. VII. 2007., Nepal je savezna republika s parlamentarnim sustavom vlasti. Na čelu je države predsjednik republike kojega bira parlament. Izvršnu vlast ima vlada na čelu koje je predsjednik vlade. Za svoj je rad vlada odgovorna parlamentu koji ju i imenuje. U tranzicijskom razdoblju zakonodavnu vlast ima jednodomna Ustavotvorna skupština sa 601 članom: građani izravno biraju 575 članova, a 26 imenuje vlada. Pravo je glasa opće i jednako za sve državljane koji su navršili 18 godina života. Sudbenu vlast obnašaju općinski i prizivni sudovi te Vrhovni sud. Administrativno je država podijeljena na 14 područja. Nacionalni blagdan: Dan republike, 29. svibnja.

Političke stranke

Nepalska kongresna stranka, osnovana 1947., stranka je centra. Na vlasti je bila 1959., a odlukom monarha zabranjena je 1961. Osvojila je vlast na višestranačkim izborima 1991. Nakon izbora 1999. vodila je niz koalicijskih vlada do uvođenja izvanrednog stanja 2005., a novu sedmeročlanu koaliciju predvodi od 2006. Članica je Socijalističke internacionale. Komunistička stranka Nepala (Ujedinjeni marksisti-lenjinisti), osnovana 1991., stranka je ljevice. Nakon izbora 1994. sastavila je vladu (1994–95). U oporbi je nakon izbora 1999.

Likovne umjetnosti

U umjetnosti Nepala isprepletali su se utjecaji iz Indije (isprva je umjetnost vezana uz budizam, koji se nakon propasti indijske dinastije Gupta najduže održao u himalajskim područjima Nepala, potom uz hinduizam), susjednoga Tibeta i Kine. Monumentalno graditeljstvo u kamenu (kraljevske palače, budistički samostani i hramovi sa stupama, hinduistički hramovi kompleksnog tipa s pagodama) najviše se sačuvalo u dolini Katmandu (na UNESCO-ovu popisu svjetske prirodne baštine). U starom dijelu Katmandua ističe se monumentalna kraljevska palača Hanuman Dhoka s hramom Taleju (XVI. st.), a sjeverno od grada hram Changu Narayan (IX–XIV. st.), u Bhaktapuru palača iz 1754. i mnogobrojni hramovi (Bhadri, Siddhi Lakšmi, Vatsala Durga i dr.), u Patanu kraljevska palača, hram Hari Sankar (XVII. st.). Najstariji primjerak kiparstva kameni je kip Bude iz druge polovice I. st.; poslije su se izrađivali i u keramici i kovini. Arhitektonska i plastična dekoracija hramova (reljefi, kipovi ornamentalna dekoracija) izrađivala se u kamenu (kip Višnua u hramu Changu Narayan, IX. st.) i drvu (reljefi visoke umjetničke kakvoće na pročelju palače u Patanu, XIII–XIV. st., i na tornju Basantapur u Katmanduu, XVI. st.). Prvi sačuvani primjerci slikarstva potječu iz XI. st. (prizori iz života i legenda o Budi napravljeni istančanim crtežom i obojeni žarkim bojama). I danas se u Nepalu njeguju tradicionalni obrti – proizvodnja tkanina i predmeta od kože, lončarstvo te izradba nakita (primjena filigrana i iskucavanja u plemenitim kovinama, emajl i sl.).

Citiranje:
Nepal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43412>.