TRAŽI DALJE:
STRUKE:

neuron

neuron (grč. νεῦρον: žila, tetiva, nit), naziv za živčanu stanicu, tj. anatomsku, genetsku, funkcijsku i trofičku jedinicu živčanoga sustava. Sastoji se od triju temeljnih dijelova: a) tijela (some) s dendritima na kojima završavaju mnogobrojne sinapse kojima pristižu signali iz prethodnih neurona ili receptora; b) aksona, dijela neurona specijaliziranoga za brzi prijenos poruka (signala, impulsa) na manju ili veću udaljenost (od desetak milimetara do jednoga metra); c) sinapsâ, gdje se signali s pomoću različitih kemijskih prijenosnika (transmitera) prenose na sljedeće neurone u nizu. Svaki neuron ima ili aktivacijsku (facilitacijsku, olakšavajuću), ili inhibirajuću (zaprječavajuću) funkciju, a razlikuju se po osobinama kemijskih prijenosnika. (→ neurotransmiteri)

Citiranje:
neuron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43561>.