TRAŽI DALJE:
STRUKE:

neutrino

neutrino (talijanski, od neutr[on] + -ino, talijanski deminutivni nastavak) (znak ν), subatomska čestica, lepton bez električnoga naboja, vrlo male mase, koji se giba brzinom bliskom brzini svjetlosti.

Neutrino je kao laku električki neutralnu česticu spina ½ postulirao Wolfgang Pauli (1930) kako bi objasnio očuvanje energije u nekim nuklearnim procesima (npr. 13N → 13C + e+ + ν). Nakon što je James Chadwick 1932. otkrio neutron, Enrico Fermi je 1934. Paulijevu česticu ugradio u svoju teoriju slabe sile i nazvao ju neutrinom (malim neutronom). Kao svaka čestica koja zadovoljava Fermi-Diracovu statistiku, i neutrino ima antičesticu, tzv. antineutrino, koji se od neutrina razlikuje samo u svojstvima simetrije. Elektronski se neutrino emitira iz protona u pozitivnom beta-raspadu (p → n + e+ + νe) dok se elektronski antineutrino emitira iz neutrona u negativnom beta-raspadu (n → p + e + νe)

U pokusima s pomoću inverznoga β-procesa koje je (1954–56) izveo Frederick Reines opaženi su elektronski neutrini. Antineutrini su opaženi pri uhvatu kojim se, u skladu s Fermijevom teorijom, na jezgrama vodika stvaraju neutroni i pozitroni: ν̄ + p → n + e+. Akceleratorski pokusi omogućili su otkriće mionskih (1962) i tauonskih (sredinom sedamdesetih) neutrina, koji se stvaraju u paru s mionima i tauonima. Da se radi o neutrinima druge generacije pokazali su pokusi, što su ih izveli Leon Lederman, Melvin Schwartz i Jack Steinberger. Kozmičke su neutrine detektirali Raymond Davis ml. i Masatoshi Koshiba. Uz kozmičke neutrine vezano je otkriće oscilacija okusa neutrina: pošto su prije ustanovljene zasebne neutrinske vrste (okusi νe, νμ, ντ kojima su zaokružene tri obitelji čestica standardnoga modela čestica), za elektronske neutrine emitirane sa Sunca ustanovljena je transmutacija u mionske, a za mionske neutrine stvorene u Zemljinoj atmosferi njihov prijelaz u tauonske neutrine. Pokuse s velikim vodenim detektorima neutrina smještenim duboko u rudnicima vodili su Takaaki Kajita u Japanu i Arthur Bruce McDonald u Kanadi. Promjene okusa neutrina pokazuju da neutrini imaju masu.

Citiranje:
neutrino. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43581>.