STRUKE:

neutrinska fizika

neutrinska fizika, grana fizike razvijena krajem XX. st., pri opisivanju svojstava neutrina i njihova međudjelovanja s drugim subatomskim česticama. Od postuliranja neutrina 1930. do njegova otkrića kao čestice proteklo je 25 god. intenzivnog istraživanja. U istraživanjima, koja su započela radom Masatoshi Koshibe sa suradnicima (1998), radi registracije reakcija neutrina s drugim česticama, koristio se bazen s 50 000 t vode i 11 146 fotomultiplikatora, dobivene su, uz iscrpniju informaciju o Sunčevim neutrinima, prvi put i naznake za oscilacije atmosferskih neutrina (nestajanje mionskih neutrina koji do detektora dolaze odozdo, kroz Zemlju). To je bio poticaj za pokretanje pokusa s dugim snopovima mionskih neutrina, koji od akceleratora koji ih proizvodi do detektora putuju kroz Zemljinu unutrašnjost. Ti su pokusi odigrali ulogu prvih neutrinskih teleskopa, opažanjem neutrina sa Sunca i sa supernove SN87A. Jedino se u »neutrinskom svjetlu«, koje ne mijenja smjer na putu do promatrača, može utvrditi položaj izvora primarnoga kozmičkog zračenja (primjerice aktivnih galaktičkih jezgri) i već postoje nebeske karte izvorâ kozmičkih neutrina. (→ amanda)

Citiranje:
neutrinska fizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43582>.