STRUKE:

neutronsko zračenje

neutronsko zračenje, tok brzih neutrona kojima se prema jednadžbi Louisa Victora de Broglia pridjeljuju valna svojstva. Valna duljina neutrona (λ) ovisi o impulsu neutrona (p): λ = h/p, gdje je h Planckova konstanta. Ako se umjesto impulsa u jednadžbu uvedu masa neutrona (m) i njegova kinetička energija (E), jednadžba prelazi u oblik:

λ = h/ 2mE 

Takvim je pristupom omogućeno istraživanje neutrona tehnikama i jednadžbama razvijenima za proučavanje elektromagnetskih valova (interferencija, ogib, spektroskopske tehnike itd.). Neutronsko je zračenje posljedica nuklearnih procesa, sastavnica je zračenja pri procesu fisije u nuklearnim reaktorima. Vrlo lako prodire kroz tvar jer nema električni naboj.

Citiranje:
neutronsko zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43591>.